Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy

Autorzy: Eryk Głodziński
Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Słowa kluczowe: controlling zarządzanie projektem przedsięwzięcie budowlane systemy informatyczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (21-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wykorzystanie systemów informatycznych jako narzędzi wspomagających zarządzanie, powinno umożliwić zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji projektów. Jest to jednak zagadnienie bardzo złożone, stąd pojawia się wiele dylematów, których rozwiązania podejmują się zarówno naukowcy, jak i praktycy biznesu. Artykuł ma na celu określenie wymagań w odniesieniu do systemów informatycznych w warunkach zastosowania controllingowej koncepcji zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. W opracowaniu opisano również stan obecny rozwoju oprogramowania. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce wskazuje, że menedżerowie w fazie realizacji projektu w ograniczonym stopniu wykorzystują możliwości, jakie daje im obecny poziom rozwoju technologii informatycznych wspomagających zarządzanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arditi D., Singh S. (1991), Selection criteria for commercially available software in construction accounting, „International Journal of Project Management”, vol. 9, no. 1, s. 39–44.
2.Artto K., Kujala J., Dietrich P., Martinsuo M. (2008), What is project strategy?, „International Journal of Project Management”, vol. 26, s. 4–12.
3.Azhar S. (2011), Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry, „Leadership and Management in Engineering, vol. 11, s. 241–252.
4.Engwall M. (2003), No project is an island: linking projects to history and context?, „Research Policy”, vol. 32, no. 5, s. 789–808.
5.Frydrych A., Rafalski L. (2013), Zarządzanie projektem budowlanym. Planowanie – Realizacja – Kontrola, Wydawnictwo Verlag Dashӧfer, wersja elektroniczna.
6.Chomiak-Orsa I. (2009), Ontologiczne aspekty systemów informacyjnych controllingu, w: Komputerowe systemy zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 189–197.
7.Głodziński E. (2008), Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym w turbulentnym otoczeniu, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. S. Marciniak, J. Ostaszewski, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 139–150.
8.Girmscheid G. (2006), Strategisches Bauunternehmensmanagement, Springer Verlag, Berlin–Heiderberg.
9.Grucza B. (2012), Wsparcie informatyczne zarządzania projektami, w: Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa, s. 416–432.
10.Horvath P. (1991), Controlling, Verlag Vahlen, München.
11.Kidd J. (1990), Project management software – are we being over-persuaded?, „International Journal of Project Management”, vol. 8, no. 2, s. 109–115.
12.Kisielnicki J. (2014), Zarzadzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
13.KSR 3 (2009), Niezakończone usługi budowlane, Dz.U. MF z dnia 31 grudnia 2009 r.
14.Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria. Zastosowania, Difin, Warszawa.
15.Marciniak S., Głodziński E., Krwawicz M. (2013), Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów, OW PW, Warszawa.
16.MSR 11 (2008), Umowa o usługę budowlaną, Dz.U. UE L, nr 320/1.
17.Patzlak G., Rattay G. (2009), Projektmanagement. Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios, Programmen und projektorientierten Unternehmen, Linde Verlag.
18.Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19.PMI (2009), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Forth Edition, Project Management Institute, Warszawa.
20.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012), Dz.U. 2012 poz. 462.
21.Sӧderlund J. (2012), Theoretical Foundations of Project Management: Suggestions for a Pluralistic Understanding, w: The Oxford Handbook of Project Management, red. P. Morris, J. Pinto, J. Sӧderlund, Oxford University Press, s. 37–64.
22.Schwarz R. (2002), Controlling-Systeme. Eine Einführung in die Grundlagen, Komponenten und Methoden des Controlling, Gebler Verlag, Wiesbaden.
23.Turner J.R. (2009), The Handbook of Project-Based Management. Leading Strategic Change in Organizations, McGraw-Hill.
24.Wachnik B. (2013), Knowledge Transfer in Management Support System implementation, w: Information and System Technology, red. T. Skersys, R. Butleris, R. Butkiene, Springer Verlag, s. 46–56.
25.Wysocki R.K. (2013), Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Helion, Warszawa.
26.Zarządzanie projektami (2009), red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.