Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.39-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Cloud computing w zarządzaniu organizacją

Autorzy: Ewa Krok
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa zarządzanie IT outsourcing
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (61-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka chmury obliczeniowej jako jednego z najważniejszych obecnie trendów wyznaczanych przez branżę IT oraz wykazanie korzyści z implementacji takiego rozwiązania w organizacji. Oznacza ono bowiem nową jakość i nowe możliwości w zakresie zarządzania i organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alijani, G. S., Fulk, H. K., Omar, A., Tulsi, R. (2014). Cloud computing effects on small business. Entrepreneurial Executive, Vol. 19, 35–45.
2.Barbaszewski, T. (2015). Open Source dzisiaj. Pobrano z: http://opensourcesummit.pl/tomasz-barbaszewski/ (11.11.2015).
3.CEBR (2010). The Cloud Dividend: Part One – The economic benefits of cloud computing to business and the wider EMEA economy France, Germany, Italy, Spain and the UK. Pobrano z: http://uk.emc.com/collateral/microsites/2010/cloud-dividend/cloud-dividend-report.pdf (11.11.2015).
4.Centrum Nauczania Zdalnego (2015). Pobrano z: http://jaszczur.czn.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=7827 (5.12.2015).
5.Chmury obliczeniowe – ekspertyza (2012). Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, Bruksela.
6.Dziennik Internautów. Biznes i Prawo (2015). Po polską chmurę sięgają coraz większe firmy – studium przypadku, 22.09.2015. Pobrano z: http://di.com.pl/po-polska-chmure-siegaja-coraz-wieksze-firmy-studium-przypadku-53108 (4.12.2015).
7.Elevating Business in the Cloud (2014). KPMG’s 2014 Cloud Survey Report.
8.Jadczak, A. (2009). Zestandaryzowana infrastruktura. Pobrano z: http://www.computerworld.pl/news/351374/Zestandaryzowana.infrastruktura.html (22.11.2015).
9.Lipski, J. (2013). Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania
10.Produkcją, s. 1194–1204. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p108.pdf (22.11.2015).
11.Łagowski, J. (2010). Cloud Computing – co to jest. IBM Polska. Pobrano z: http://www.ploug.org.pl/konf_10/materialy/pdf/10.pdf (11.11.2015).
12.Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Pobrano z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (11.11.2015).
13.Pałka, D., Zaskórski, W., Zaskórski, P. (2013). Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych.
14.Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 9, 63–77.
15.Price, M. (2011). Pinning Down the Cloud, Wall Street Journal. Pobrano z: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704739504576067461795827534.html (11.11.2015).
16.Wikipedia – Cloud Computing (2015). Pobrano z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing (dostęp 11.11.2015).
17.Wikipedia – John McCarthy (2015). Pobrano z: https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist) (11.11.2015).
18.Wyld, D.C. (2009). Cloud Computing: Isit the FifthUtility?. Pobrano z: http://computersight.com/computers/cloud-computing-is-it-the-fifth-utility/ (11.11.2015).
19.Zegarek, P. (2015). Przetwarzanie danych w chmurze. Enterprise Europe Network. Pobrano z: http://www.een.org.pl/index.php/unia-europejska---spis/articles/przetwarzanie-danych-w-chmurze.html (22.11.2015).