Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45
Znaczenie big data w statycznej i dynamicznej koncepcji efektywności ekonomicznej
(Importance of big data in statistics and dynamics of economic efficiency)

Authors: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: network society big data economic efficiency
Year of publication:2017
Page range:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is an attempt to consider the potential opportunities that generate Big Data in the theoretical concept of economic efficiency. The discourse has been based on two different approaches to efficiency: static and dynamic. In both approaches has been considered how the use of information contained in the Big Data can effect on the level of efficiency. The article also presents the concept of network society in terms of building its material base, understood as the combination of the Internet of things and members of society on the basis of the extension of the senses.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akerlof, G.A. (1970). The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 3 (84), 488–500.
2.Barburski, J. (2010). Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów. Bank i Kredyt, 1 (41), 31–56.
3.Black, J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
5.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Chen, Y., Han, D. (2016). On Big Data and Hydroinformatics. Procedia Engineering, 154, 184–191.
8.Cordella, A. (2006). Transaction costs and information systems: does IT add up? Journal of Information Technology, 3 (21), 195–202.
9.de Scitovsky, T. (1941). A Note on Welfare Propositions in Economics. The Review of Economic Studies, 1 (9), 77–88. DOI: 10.2307/2967640.
10.de Soto, J.H. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijorr Publishing.
11.International Telecommunication Union. (2013). Overview of the Internet of things. Recommendation ITU-T Y.2060. Geneva: International Telecommunication Union.
12.Keshtkar, A., Arzanpour, S., Keshtkar, F., Ahmadi, P. (2015). Smart residential load reduction via fuzzy logic, wireless sensors, and smart grid incentives. Energy and Buildings, 104, 165–180. DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.06.068.
13.Kirzner, I.M. (1997). How Markets Work. Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery. London: The Institute of Economic Affairs.
14.Kurz, C., Rieger, F. (2013). Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
15.Lu, J., Sookoor, T., Srinivasan, V., Gao, G., Holben, B., Stankovic, J., Field, E., Whitehouse, K. (2010). The smart thermostat: using occupancy sensors to save energy in homes. W: SenSys ‘10. Proceedings of the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (s. 211–224). Zürich: ACM. DOI: 10.1145/1869983.1870005.
16.Mar, N., Warren, J. (2015). Big Data. Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems. Shelter Island: Manning Publications Co.
17.McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
18.Miniwatts Marketing Group (2017). Internet Growth Statistics. Today’s road to e-Commerce and Global Trade Internet
19.Technology Reports. Pobrane z: www.internetworldstats.com/emarketing.htm (21.10.2017).
20.Modzelewski, P. (2009). System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: CeDeWu.
21.Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1183, 337–349.
22.Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierz kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
23.Rutherford, D. (2002). Routledge Dictionary of Economics. London/New York: Routledge.
24.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2006). Ekonomia. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Słownik współczesnego języka polskiego. Tom 2. (1998). Warszawa: Reader’s Digest Przegląd.
25.Staniek, Z. (2017). Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne. Warszawa: Difin.
26.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
28.Weber, R.H, Weber R. (2010). Internet of Things. Legal Perspectives. Heidelberg–Dordrecht–London–New York: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-11710-7.