Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 863 SI nr 36
Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(The key trends for business building in the industry of big data)

Authors: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Krzysztof Miciuła
Keywords: information society large collections of unstructured data (called: big data) business trends
Year of publication:2015
Page range:13 (51-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the essence of big data in the modern economy and an analysis of the electronic key trends existing today for building a business in this industry. The article presents the importance and impact of the use of services on the basis of big data and processes in e-business activities, which in the era of global information society seem to inevitable.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batorski D. (red.) (2012), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, MGG Conferences, Warszawa.
2.Borowiecki R., Kwieciński M. (red.) (2003), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
3.Brown B., Court D., Willmott P. (2013), Mobilizing your C-suite for big-data analytics, McKinsey & Company, www.mckinsey.com (21.01.2015).
4.Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
5.Davenport T.H. (2013), Na rozdrożu Big Data – zwrot w kierunku inteligentniejszych
6.doświadczeń z podróżowania, Harvard Business School, Amadeus.
7.Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Biblioteka Cyfrowa, Szczecin.
8.Dwornik B. (2013), Bezpieczeństwo w Internecie, www.nteraktywnie.com (21.01.2015).
9.Eurostat (2013), ICT security in enterprises 2011–2012, www.ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/publications (21.01.2015).
10.GUS (2014), Wyniki badań do raportu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku, Warszawa, www.stat.gov.pl (15.01.2015).
11.IBIS World, Industry Research Reports, (2013), www.ibisworld.com/, (15.01.2015).
12.Internet matters: Essays in digital transformation, McKinsey & Company, www.mckinsey.com (20.01.2015).
13.Kisielnicki J. (2008), MIS – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
14.Kulisiewicz T., Średniawa M. (2012), Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP, MGG Conferences, Warszawa.
15.Płoszajski P., Big Data – nowe źródło przewag i wzrostu firm, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1016 (28.01.2015).
16.Provost F., Fawcett T. (2014), Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion.
17.Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
18.www.bi.pl/publications/art/strategiczne-technologie-wg-gartnera (18.01.2015).