Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 863 SI nr 36
Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Information reliability evaluation of internet services)

Authors: Michał Nowakowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Keywords: infobrokering strategies for information retrieval expert method criterions of information quality evaluation reliability of the information quality of the information
Year of publication:2015
Page range:12 (103-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the issues of information quality and reliability evaluation available on the Internet. The criterions of information quality evaluation were firstly characterized due to electronic documents and electronic media that provide them. In the next step it were proposed three different methods of criterions evaluation, such as the expert method, technical and statistical methods. At the end it were described three practical strategies for information retrieval and evaluation of their quality and reliability for the selected criterions and methods.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adams S. (2003), Information Quality, Liability, and Corrections, vol. 27, no. 5, www.infotoday.com/online/sep03/adams.shtml.
2.Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
3.Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask, UC Berkeley – Teaching Library Internet Workshops, www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html.
4.Evaluating Information Found on the Internet, www.guides.library.jhu.edu/c.php?g=202581&p=1334997.
5.Bednarek-Michalska B. (2007), Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, EBIB, 5, www.ebib.info/2007/86/a.php?bednarek.
6.Bremer A. (2011), Popularne usługi internetowe, Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów.
7.Cieślak M. (1997), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania.
8.Gemius Ranking, Wyszukiwarki – domeny, www.ranking.pl/pl/rankings/search-enginesdomains.html (30.01.2015).
9.Holmes M. (1996), The multiple dimensions of information quality, „Information System Management”, vol. 13, no. 2.
10.Kalbach J. (2008), Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny, Wydawnictwo Helion/O’Reilly.
11.Karciarz M., Dutko M. (2010), Informacja w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12.Kliszczak M. (2014), Jakie są najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe w Polsce i na świecie?, Eactive Blog, www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/jakie-sa-najpopularniejsze-wyszukiwarki-internetowe-w-polsce-i-na-swiecie (30.01.2015).
13.Mascott L. (2006), Ensuring the quality information, „KM Review”, vol. 8, no. 6.
14.Mirecka E. (2003), Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji, cz. 1, WSiP, Warszawa.
15.www.infobrokerska.pl/publikacje/wywiad-gospodarczy-a-infobrokering.
16.www.websiteoptimization.com/services/analyze.
17.www.wiarygodnosc.cba.pl/wstepne.html.