Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 874 SI nr 37
Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Services e-government, and ways to ensure safety sensitive information in the EU countries)

Authors: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Miciuła
Keywords: information society sensitive information security information
Year of publication:2015
Page range:14 (89-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents a quantitative analysis of the use of e-government services in Poland compared to EU Member States and inhibiting factors affecting the development prospects. The elements limiting the further development of the information society and e-services of public organizations is undoubtedly the security of sensitive information. Therefore, the article explains how to protect sensitive information in the context of policies pursued by the EU and the directions of the development of e-government.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batorski D. red. (2012), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej,MGG Conferences, Warszawa.
2.Borowiecki R., Kwieciński M. red. (2003), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
3.CapGemini (2014), Web-based survey on electronic public services, Badania na zlecenie Komisji Europejskiej.
4.Combe C. (2006), Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam –Boston–Heidelberg–Londyn–Nowy Jork–Paryż–Oxford.
5.Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Biblioteka Cyfrwa, Szczecin.
6.Dwornik B. (2013), Bezpieczeństwo w Internecie, Interaktywnie.com.
7.Economist Intelligence Unit (2013), The 2013 e-readiness rankings, The IBM Institute for Business Value.
8.Eurostat (2013), ICT security in enterprises 2011–2012, kwiecień 2013.
9.Grynkiewicz T., Poznański P. (2011), Twoja firma w Internecie, Oplograf, Opole.
10.GUS (2014), Wyniki badań do raportu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku, Warszawa, www.stat.gov.pl.
11.Jak działa e-administracja w Europie, prawo.rp.pl/artykul/1035898.html (5.04.2015).
12.Krzyżak E., Organizacja ochrony informacji wrażliwych w świetle uregulowań obowiązujących przepisów prawa, www.iniejawna.pl/pomoce/ela.html (11.03.2015).
13.Kulisiewicz T., Średniawa M. (2012), Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP, MGG Conferences, Warszawa.
14.Schetina E., Green K., Carlson J. (2002), Bezpieczeństwo w sieci, Helion, Gliwice.
15.Socjotechnika w służbie kradzieży danych, prnews.pl/aktualnosci/socjotechnika-w-sluzbie-kradziezy-danych.html (20.02.2015).
16.Stokłosa J. (2005), Ochrona danych i zabezpieczenia w systemach teleinformatycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
17.Tapscott D. (1997), The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence, McGraw-Hill, New York.
18.World Economic Forum (2013), Global Information Technology Report, http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/.
19.Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.