Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 40
Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Social media sites as part of the information society)

Authors: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Uniwersytet w Białymstoku
Keywords: social media information society Facebook
Year of publication:2016
Page range:11 (87-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social media sites are part of the information society. They play an increasingly important role in society and the economy. Represent a kind of business card user, bring together like minded individuals, they allow to present themselves, their ideas, their own way into the world. They are very popular in the community, and the number of users continues to grow.World’s most popular social network is established in 2004. Facebook. In 2010, he had more than 500 million users, and today more than one billion people in the world uses this medium. In 2008, he established Polish version of the portal.
Download file

Article file

Bibliography

1.Algotech (2016). Pobrane z: www.algotech.pl (16.03.2016). Czaplicka, M. (2013). Zarządzanie kryzysem w social media. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
2.Evans, L. (2011). Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
3.Falls, J., Deckers, E. (2012). Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
4.Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes – strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: LIBER.
5.Szymański, G., Kowalczyk, A. (2012). Rola aplikacji reklamowych Facebooka we współczesnych strategiach marketingowych. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 740, Studia Informatica, 31.
6.Serwis społecznościowy (2016). W: Wikipedia.pl. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_ spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy (25.01.2016)
7.Zając, J., Cyprowski, F. (2016). Czego dowiedzieliśmy się o zachowaniach i gustach Polaków podczas 5 lat badań mediów społecznościowych. Pobrane z: http://blog.sotrender.com/pl/2016/03/badania-gustow-w-social-media/ (15.03.2016)