Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 40

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie


(Informal distribution channels of cultural goods in the internet)
10 (5-14) Sławomir Czetwertyński More
2.

Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online


(Informal distribution channels of cultural goods in the internet)
11 (15-25) Sławomir Czetwertyński More
3.

Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego


(Students in the network – ways, kinds and motivation of being active i in the digital word taking as the example the students of University of Rzeszow)
11 (27-37) Katarzyna Garwol More
4.

Monitorowanie aktywności użytkowników w kontekście monetyzacji aplikacji mobilnych


(Monitoring of users activity in the context of monetization of mobile applications)
9 (39-47) Magdalena Kieruzel, Maciej Szopiński More
5.

Rynek gier wideo i jego uczestnicy


(The video game market and its participants)
12 (49-60) Ewa Krok More
6.

Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym


(The selected aspects of culture in the information society)
10 (61-70) Jolanta Sala, Halina Tańska More
7.

Oczekiwania fanów elektronicznej rozrywki wobec grafiki w grach komputerowych


(The expectations of fans of electronic entertainment to the graphics in computer games)
15 (71-85) Agnieszka Szewczyk More
8.

Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego


(Social media sites as part of the information society)
11 (87-97) Agnieszka Zalewska-Bochenko More
9.

Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania


(Virtual team building – rules and challenges)
13 (99-111) Beata Krawczyk-Bryłka More
10.

Towards project communication management patterns

9 (113-121) Karolina Muszyńska More
11.

Website usability in the design thinking methodic

11 (123-133) Michał Nowakowski More