Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja

Redaktor naczelny

dr hab. prof. US Anna Barczak (Uniwersytet Szczeciński)

 

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/anna-barczak/#1507289739697-2-9 

 

Zastępca redaktora naczelnego

dr Ewa Kowalewska (Uniwersytet Szczeciński)

 

Sekretarz redakcji

 dr Adrianna Ogonowska (Uniwersytet Szczeciński)

 

Redaktorzy tematyczni

 dr Adriana Ogonowska (Uniwersytet Szczeciński)

dr Przemysław Zdyb (Uniwersytet Szczeciński)

 

 

Koordynator projektu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 mgr Adriana Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński)

 

 Koordynator projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę DUN

mgr Adriana Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński)