Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja

Redaktor naczelny

dr hab. prof. US Anna Barczak (Uniwersytet Szczeciński)

 

https://wpia.usz.edu.pl/pracownicy/anna-barczak/#1507289739697-2-9 

 

Zastępca redaktora naczelnego

dr Ewa Kowalewska (Uniwersytet Szczeciński)

 

Sekretarz redakcji

 dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela (Uniwersytet Szczeciński)

 

Redaktorzy tematyczni

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela (Uniwersytet Szczeciński)

dr Przemysław Zdyb (Uniwersytet Szczeciński)

 

 

 Koordynator projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę DUN

dr Adriana Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński)