Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Janusz Sługocki

Redaktor tematyczny

Karol Sroka – karol.sroka@usz.edu.pl

 Adres Redakcji

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin

karol.sroka@usz.edu.pl

Rada Naukowa:

Jerzy Dudziński (US)
Janusz Korol (US)
Mieczysław Staniszewski
Marek Suchanek
Henryk Haak
Kinga Flaga-Gieruszyńska (US)

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego