Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

adres redakcji

Uniwersytet Szczeciński 

Wydział Prawa i Administracji

Redakcja Studiów Administracyjnych

Karol Sroka

ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin

 

email: karol.sroka@usz.edu.pl