Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Adres do korespondencji

Studia Administracyjne

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Nauk Prawnych

Wydział Prawa i Administracji 

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

 

st.adm@usz.edu.pl

 

 

Sekretarz redakcji

dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

 

email: ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Adama Mickiewicza 66

71-101 Szczecin

http://wn.usz.edu.pl/