Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

Zasady recenzowania

Złożony artykuł jest najpierw konsultowany przez redaktora naczelnego z właściwym redaktorem tematycznym. W szczególnych (dyskusyjnych) przypadkach redaktor naczelny może artykuł skonsultować z odpowiednim członkiem Rady Naukowej. Jeśli tekst spełni kryteria formalnonaukowe, zostanie przekazany dwóm niezależnym recenzentom, z listy opublikowanej na stronie www. naszego czasopisma. Jeśli kryteriów formalno-naukowych nie spełni, zostanie odesłany autorowi w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie (z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi stosownych ulepszeń, pozwalających na ponowne złożenie artykułu).

Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno Recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i Autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości Recenzentów (double-blind review process).

Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu rozwinięte merytorycznie opinie, opinie te redaktor naczelny przesyła autorowi. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją co do warunków opublikowania artykułu, bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia.

Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy jeśli zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor odnieść się musi do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.

Lista recenzentów

prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. US dr hab. Aleksandra Monarcha Matlak (Uniwersytet Szczeciński)

prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. UW dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Mieczysław Staniszewski (Wyższa Szkoła Bankowa)

prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

dr Antoni Rost (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Tadeusz Smoliński