Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access 

Informacja o warunkach przyjęcia tekstów do opublikowania w czasopiśmie „Studia Administracyjne”

Artykuły powinien być przygotowywany w następującym układzie:

 • Imię i nazwisko autora - wraz ze wskazaniem: stopnia / tytułu naukowego, afiliacji (nazwa uczelni, wydział), adresu e-mail, unikalnego identyfikatora naukowca (ORCID)
 • Tytuł – powinien być dokładny, wyczerpujący, opisowy, bez ogólnych terminów i skrótów
  Streszczenie w języku artykułu – do 2.500 znaków ze spacjami; zawierające: cel pracy, zastosowaną metodologię badań i głównie wnioski z badań;
 • Słowa kluczowe - do 5 znaczących słów/wyrażeń;
 • Tekst formatu A-4 bez wyraźnego merytorycznego uzasadnienia nie powinien przekraczać 20 stron (36 000 znaków ze spacjami) i nie powinien być krótszy niż 12 stron (21 600 znaków).
 • Czcionka 12-punktowa, z odstępem między wierszami – 1,5; lewy i prawy margines – 2,5 cm; bez szczególnych (osobnych) wyróżnień (nagłówki, podtytuły, podkreślenia, wytłuszczenia, kolory, itp.).
 • Umieszczone w pracy rysunki autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.).
 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku).
 • Streszczenie w języku angielskim (abstract) - jeżeli językiem artykułu jest jęz. angielski, to wystarczy streszczenie na początku, do 2.500 znaków ze spacjami
  Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords) - do 5 znaczących słów/wyrażeń;
  Bibliografia załącznikowa - przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, decyduje pierwsza litera nazwiska autora.
  Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami (m.in. o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

 

 

 

Od 2016 roku redakcja wybrała styl cytowania Styl Chicago-WNUS. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego US: www.wnus.edu.pl