Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2018.10-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 10 2018
Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Autorzy: Mieczysław Staniszewski
Instytut Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: egzekucja administracyjna obowiązki o charakterze niepieniężnym sposoby egzekucji
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (33-51)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1770

Abstrakt

Egzekucji administracyjnej podlegają obowiązki o charakterze niepieniężnym wynikające z prawa budowlanego, prawa o ochronie środowiska, prawa drogowego, prawa podatkowego. Niewykonanie takiego obowiązku łączy się z określonymi konsekwencjami prawnymi, niezależnie od charakteru tego obowiązku. Nie ma znaczenia z jakiej gałęzi prawa wywodzi się dany obowiązek, ponieważ ustawa o postępowaniu administracyjnym dotyczy wszystkich, które pozostają w zakresie właściwości administracji publicznej, tzn. gdy są nakładane władczo, jednostronnie przez organy administracji publicznej. Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem wykonawczym. Stanowi ono jedną z form przymusu prawnego. Umożliwia wykonanie obowiązku, w przypadku gdy dłużnik uchyla się od jego wykonania. Obowiązków o charakterze niepieniężnym niestety przybywa, ich wykonanie maleje, a egzekucja nie jest praktycznie prowadzona.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hauser R., Leoński Z., Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
2.Hauser R., Leoński Z., Skoczylas A., Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2008.
3.Jędrzejewski J., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Dom Organizatora, Toruń 2013.
4.Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
5.Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
6.Staniszewski M., Egzekucja obowiązków podatkowych, BECK, Warszawa 2010.
7.Staniszewski M., Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalonego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Zeszyty Naukowe” nr 882 „Studia Administracyjne” nr 7, Szczecin 2015.