Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 10 2018

Rok wydania: 2018

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Naród - pojęcie niedookreślone?

17 (5-21) Adam Banaszkiewicz Więcej
2.

Ruch cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku a sytuacja ekonomiczna wybranych krajów i regionów rozwijających się

13 (21-33) Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz Więcej
3.

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

19 (33-51) Mieczysław Staniszewski Więcej
4.

Rola samorządu gminnego w multi-level governance w Republice Federalnej Niemiec

15 (51-65) Marta Balcerek-Kosiarz Więcej
5.

Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych

17 (65-81) Mieczysław Staniszewski Więcej
6.

Ustawowe prawo pierwokupu gminy

19 (81-99) Marek Stawecki Więcej
7.

Określanie wartości nieruchomości

15 (99-113) Marek Stawecki Więcej
8.

Kilka uwag o zjawisku samoregulacji na rynku bankowym w nowej architekturze nadzorczej

17 (113-129) Magdalena Fedorowicz Więcej
9.

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych

21 (129-149) Marek Suchanek Więcej
10.

The prohibition of placing a sole appellant in a worse position in the Polish proceeding before an administrative court – evolution of institution


(Zakaz pogarszania sytuacji skarżącego w polskim postępowaniu przed sądem administracyjnym – ewolucja instytucji)
9 (149-157) Paweł Górecki Więcej
11.

Administracja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej

13 (157-169) Wiesław Sieciński Więcej
12.

Uwarunkowania bezpieczeństwa podpisu elektronicznego

19 (169-187) Karol Sroka Więcej
13.

Rola organów spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu wynagrodzeń członków zarządu

10 (187-196) Paweł Górecki Więcej