Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 8 2016

Rok wydania: 2016

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego

14 (5-18) Bogdan Ślusarz Więcej
2.

Załącznik do protokołu posiedzenia organu administracji publicznej

10 (19-28) Paweł Górecki Więcej
3.

Użytkowanie wieczyste

12 (29-40) Marek Stawecki Więcej
4.

Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20 (41-60) Łukasz Pasternak Więcej
5.

Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce

18 (61-78) Wiesław Sieciński Więcej
6.

Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej

20 (79-98) Wiesław Sieciński Więcej
7.

Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys

10 (99-108) Katarzyna Sikora Więcej
8.

Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie

14 (109-122) Karol Sroka Więcej
9.

Służebność przesyłu

14 (123-136) Marek Stawecki Więcej
10.

Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia

14 (137-150) Marek Suchanek Więcej
11.

Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane

16 (151-166) Adam Banaszkiewicz Więcej
12.

Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej

8 (167-174) Adam Banaszkiewicz Więcej
13.

Europejska Unia. Europejskie marzenie. Czyli co (tak właściwie)?

17 (175-191) Adam Banaszkiewicz Więcej