Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     DOI: 10.18276/sa.2015.7-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 7 2015
Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna

Rok wydania:2015
Liczba stron:25 (79-103)
Słowa kluczowe: administracja publiczna zarządzanie kryzysowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Grzegorz Abgarowicz
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Inga Abgarowicz
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Abstrakt

W artykule przedstawiono model zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. Podjęto próbę wykazania, że skuteczność działania centrów zarządzania kryzysowego w administracji publicznej jest uwarunkowana dostępem do właściwie sformatowanych i adekwatnych do potrzeb informacji