Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     DOI: 10.18276/sa.2015.7-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 7 2015
Konstrukcja legitymacji prokuratora do wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (65-79)
Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, sąd administracyjny, prokurator
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Paweł Górecki
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Abstrakt

Udział prokuratora w procesie sądowoadministracyjnym jest nieodzowny i konieczny. Prokurator ma stać na straży praworządności i dbać oto, aby interes publiczny nie doznał uszczerbku w wyniku bezprawnej działalności administracji publicznej. W tym celu ustawodawca w taki sposób skonstruował legitymację prokuratora, aby jak najpełniej mógł on realizować powierzone mu zadania na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi.