Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 1(13)|2021

Rok wydania: 2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

Institution of taxing discretion: between tax law and taxing arbitrariness

11 (5-15) Piotr Buława Więcej
2.

Evaluation of the minimum standard of the treatment to be provided in the Turkish temporary protection regime and legislation

12 (17-28) Joanna Kuruçaylıoğlu Więcej
3.

Charakter prawny danin publicznych w polskim prawie podatkowym

14 (29-42) Michał Kuśmirski Więcej
4.

Problem kwalifikacji przedsięwzięć na tle koncepcji prawnej ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

16 (43-58) Kamil Olzacki Więcej
5.

(Nie)zatarte skazanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń – analiza przypadku

11 (59-69) Adam Pachucki Więcej
6.

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów

13 (71-83) Dominika Trzeszczoń, Mateusz Dżugaj Więcej
7.

Recenzja monografii Anny Barczak, Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

4 (85-88) Aneta Kaźmierska-Patrzyczna Więcej
8.

Sprawozdanie z II Konkursu z Prawa finansowego zorganizowanego przez Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczecin, 8 stycznia 2021 r.

2 (89-90) Wiktor Pietrzak Więcej