Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2019.11-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 11 2019
Review of the monograph by A. Barczak, A. Ogonowska, “Działalność uchwałodawcza rady gminy w zakresie ochrony środowiska. Wzory uchwał z komentarzem” [Resolution-making activity of a commune council in terms of environmental protection. Sample resolutions with commentary], C.H. Beck, Warsaw 2019

Autorzy: Monika A. Król
University of Łódź
Rok wydania:2019
Liczba stron:5 (125-129)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 209
Pobierz plik

Plik artykułu