Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2019.11-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 11 2019
The profession of medical practitioners vs aesthetic medicine and dermatology treatment practice

Autorzy: Aneta Jankowska
University of Gdańsk
Słowa kluczowe: aesthetic medicine medical practices ethical principles health care services medical ethics
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (45-53)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 123

Abstrakt

The objective of the article is to reflect of the absence of separation of aesthetic medicine procedures from the total regulations applicable to exercising the profession of medical practitioners. Doubts may arise as to whether a medical practitioner performing procedures not directly focused on the achievement of a therapeutic goal, provides health services within the meaning of the Act of medical activity (Act on medical activity of 15 April 2011, Dz. U. (Journal of Laws) of 2011 no. 112 item 654.). It is also worth thinking about whether in the legal system of health protection there truly is no consistent differentiation between procedures directed at achieving a therapeutic goal and those not directed at this goal. Hence, one may ask whether the well-established ethical principles of the profession of medical and dental practitioners provide for a possibility to provide services other than therapeutic ones. Moreover, it is worth noting that in order to provide services within a given field crucial in the profession of a medical or dental practitioner, doctors should acquire theoretical and practical skills developed over years.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Boratyńska M., Indywidualne preferencje pacjenta a celowość leczenia, in: System Prawa Medycznego. Regulacja prawna czynności medycznych, E. Zielińska (ed.), Vol. II, part 2, Warsaw
2.2019.
3.2. Boratyńska M., Konieczniak P., Zasady prawa. Podstawy i przesłanki legalności czynności medycznych, in: System Prawa Medycznego. Regulacja prawna czynności medycznych, E. Zielińska (ed.), Vol. II, part 1, Warsaw 2019.
4.3. Brzeziński T., Etyka lekarska, Warsaw 2011.
5.4. Folschied D., Wunenburger J.J., La médecine de l’amélioration, in: Do. Folschied, B. Feuillet-Le Mintier, J.-F. Mattei, Philosophie, éthique et droit de médecine, Paris 1997.
6.5. Kędziora R., Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warsaw 2009.
7.6. Konieczniak P., Prawa pacjenta, in: System Prawa Medycznego. Regulacja prawna czynności medycznych, E. Zielińska (ed.), Vol. II, part 1, Warsaw 2019.
8.7. Kodeks Etyki Lekarskiej, Warsaw 2004.
9.8. Kubiak R., Prawo medyczne, Warsaw 2010.
10.9. Kubiak R., Czynności kosmetyczne (estetyczne), in: System Prawa Medycznego. Regulacja prawna czynności medycznych, E. Zielińska (ed.), Vol. II, part 2, Warsaw 2019.
11.10. Linke K., Komentarz do art. 1-5 Kodeksu Etyki Lekarskiej, “Medyczna Wokanda” 2015, no. 7.
12.11. Markowicz A., Powikłania po zabiegach estetycznych, in: “Aesthetic Business” 2019, no. 5, Poznań 2019.
13.12. Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.