Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-13
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Europejska Unia. Europejskie marzenie. Czyli co (tak właściwie)?
(THE EUROPEAN UNION. EUROPEAN DREAM. SO WHAT, EXACTLY?)

Authors: Adam Banaszkiewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Keywords: Europe’s future The Lisbon Treaty European Integration European Communities European Union
Year of publication:2016
Page range:17 (175-191)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 221

Abstract

The article concerns the European Union as an organization, which was intended to ensure that European countries prosperity and opportunity to secure growth. At the beginning the author reminds, what was the point of creation and presents the origins and history of the present Union (former Communities). This excerpt from the article begins with a brief overview of previous integration projects that have emerged in Europe. Shown is what the organization concerned was in the beginning, and how has changed over the decades of its existence. A key element of the article are reflections about what the European Union is now and is it still reflects an ideas which constituted the reason for starting the integration process. Also important are comments on this, in which direction the common European project is moving in the face of the restitution of national egoism. The main thesis of the article were established in 2013, and thus before it turned out that secessionist tendencies are even more severe than we thought (the example is the British vote for leaving the union in June 2016).
Download file

Article file

Bibliography

1.Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
2.Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja Europejska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
3.Barcz J., Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Wydawnictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa 2008, s. 53–98.
4.Borowiec J., Wilk K., Integracja Europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
5.Ciamaga L. i in., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
6.Doliwa-Klepacki Z., Integracja Europejska, Temida 2, Białystok 2006.
7.Dynia E., Integracja Europejska, LexisNexis, Warszawa 2006.
8.Grzelak A., Reforma Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwiości, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, s. 254–286.
9.Grzeszczak R., Traktat z Lizbony (01.12.2009). Reformy instytucjonalne i problemy implementacyjne,
10.Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
11.Jędrusik M., Geneza i ekspansja Unii Europejskiej, w: Geografia Unii Europejskiej, red. J. Makowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
12.Malinowski L., Unia Europejska. Państwa – gospodarka – szkolnictwo, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
13.Małuszyńska E., Gruchman B., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
14.Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
15.Olszewski J., Prawo Unii Europejskiej, „Podręczniki Uczelniane” nr 36, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 1999.
16.Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.