Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-11
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane
(Changes made at the turn of 2015 and 2016 in the act of 21 november 2008 on the civil service – comments selected)

Authors: Adam Banaszkiewicz
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej
Keywords: state of law civil service the principle of professionalism political neutrality
Year of publication:2016
Page range:16 (151-166)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 434

Abstract

Article refers to some elements of the content of the amendment of the Act of 21 November 2008 on the civil service, which was made by the Law of 30 December 2015. In one of the provisions of the amendment changed the manner of selection of candidates for senior positions in the civil service. At the same time the person it-holders were included in the civil service corps. Free and competitive recruitment was replaced by vocation, which in some cases is undertaken by entities performing their functions on the political way. The question is whether it will not affect the operation of these people, and above all, on the criteria for their selection. First the author reminds the essence of the civil service, the idea of its creation and history in Poland, and then refers to the current legal status. In the key part of the article the author points out the importance of political neutrality, which is one of the principles on which civil servants should base their action. Apart from that he expressed an opinion, what will be the effects in case of deviation from this principle (at the same time, then it may be motivated by a purposeful activity).
Download file

Article file

Bibliography

1.Banaszkiewicz A., Prawo urzędnicze. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus We Wrocławiu, Wrocław 2010.
2.Grosse T., Rekrutacja i selekcja do służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1999, nr 3.
3.Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2000.
4.Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, LexisNexis, Warszawa 2001.
5.Jurczuk A, Korpus polityczny Rzeczypospolitej Polskiej i etyczne uwarunkowania jego prac, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 12, s. 10–22.
6.Liszcz T., Prawo urzędnicze, Verba, Lublin 2005.
7.Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Scholar, Warszawa 2001.
8.Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa, Wolters Kluwer, Warszawa–Kraków 2007.
9.Sanetra W., Status pracowniczy funkcjonariuszy aparatu samorządu terytorialnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”1993, nr 1470, s. 77–93.
10.Sokolewicz W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
11.Sokolewicz W., Partie polityczne w polskim prawie konstytucyjnym: wczoraj, dziś, jutro, „Studia Prawnicze” 1991, nr 4.
12.Stelina J., Prawo urzędnicze, C.H. Beck, Warszawa 2009.
13.Ura E., Prawo urzędnicze, LexisNexis, Warszawa 2004.
14.Zasada neutralności politycznej, „Przegląd Służby Cywilnej”, Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czerwiec 2014.