Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 7 2015
Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna

Authors: Grzegorz Abgarowicz
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Inga Abgarowicz
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Keywords: Public administration crisis management
Year of publication:2015
Page range:25 (79-103)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 120

Abstract

The article presents a model of information management in a crisis situation. It attempts to demonstrate that the effectiveness of crisis management centres in public administration is conditioned by access to information that are properly formatted and adequate to the needs.
Download file

Article file