Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 1(15)|2022

Year of publication: 2022
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Problematyka artystycznego wykonania utworu przez muzyka klasycznego w kontekście preferencyjnych regulacji w PIT. Wybrane zagadnienia prawnoautorskie i podatkowe


(Problems of artistic performance of a work by a classical musician against the background of preferential regulations in the PIT. Selected copyright and tax issues)
12 (5-16) Marzena Świstak More
2.

Następstwo prawne w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów


(18 The issue of legal succession in the light of the Regulation from 20th July 2018 on Transformation the Right of Perpetual Usufruct of Built-Up Area for residential purposes into Ownership Title of such area)
13 (17-29) Marek Stawecki More
3.

The Impact of Urbanisation on Health Security of Urban Dwellers in Nigeria

17 (31-47) Temitope Sade Akintunde, Musediq Olufemi Lawal, Olawale Olufemi Akinrinde More
4.

Wybrane aspekty odtwarzania celów w prawie gospodarki odpadami (cz. II)


(Selected aspects of reconstruction of purposes in waste management law (p. II))
12 (49-60) Marek Łazor More
5.

Zarządzanie finansami gminy


(Management of local government finances)
13 (61-73) Krzysztof Kłak More
6.

Glosa aprobująca do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 27 stycznia 2022 roku, II SA/Sz 1182/21


(Gloss of approval to the Judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 27 January 2022, reference number II SA / Sz 1182/21)
9 (75-83) Ewa Basior More
7.

Recenzja monografii Marcina Stoczkiewicza, Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 470


(Review of the monograph by M. Stoczkiewicz, Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka (Climate protection law in the Centex of human rights), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, pp. 470)
3 (85-87) Anna Barczak More
8.

Sprawozdanie z kursu „Local Self-Government and Fiscal Decentralisation in Europe”


(Report from the course „Local Self-Government and Fiscal Decentralisation in Europe”)
5 (89-93) Gustaw Masznicz More
9.

Report from the Polish scholarly conference "Social inclusion of persons with disabilities" Międzyzdroje, 23-24 September 2021

10 (95-104) Agata Szwed, Bartosz Pacholski More