Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 79.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism 6 (2015) 2015 Przejdź
2. The Workers of the Eleventh Hour. Philology, Comparative Studies, and Living-Together 6 (2015) 2015 Przejdź
3. Where Do Literary Authors Belong? A Post-postmodern Answer 6 (2015) 2015 Przejdź
4. Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002–2013) and Olga Martynova (2013) 6 (2015) 2015 Przejdź
5. Nowa komparatystyka i comparatisme quand même 6 (2015) 2015 Przejdź
6. Raz tylko... Polenlieder 6 (2015) 2015 Przejdź
7. Prowincja–centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz – Gombrowicz – Stasiuk) 6 (2015) 2015 Przejdź
8. George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych 6 (2015) 2015 Przejdź
9. Od pisarza narodowego do światowego i z powrotem. O polskich uczestnikach Iowa Writing Program 6 (2015) 2015 Przejdź
10. Komparatystyka między utopią i mitem regionu* 6 (2015) 2015 Przejdź
11. Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury. Przypadek „Zenitu” oraz „L’art contemporain – Sztuka Współczesna”* 6 (2015) 2015 Przejdź
12. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu 6 (2015) 2015 Przejdź
13. The Annexation of Crimea in Russian Literature of the 18th and 21st Centuries* 6 (2015) 2015 Przejdź
14. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka 6 (2015) 2015 Przejdź
15. O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych 6 (2015) 2015 Przejdź
16. The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque 6 (2015) 2015 Przejdź
17. Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1 6 (2015) 2015 Przejdź
18. Bogosian kontra Bogosjan1, czyli Eric Bogosian po polsku 6 (2015) 2015 Przejdź
19. How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English 6 (2015) 2015 Przejdź
20. Inne doświadczenia, inna wiedza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań. Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu „Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989” 6 (2015) 2015 Przejdź
21. Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1 6 (2015) 2015 Przejdź
22. Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne) 6 (2015) 2015 Przejdź
23. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów 6 (2015) 2015 Przejdź
24. Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora 6 (2015) 2015 Przejdź
25. Komparatystyka intermedialna 7 (2016) 2016 Przejdź
26. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych 7 (2016) 2016 Przejdź
27. Hybridity Maintained, Reduced, Abolished and Redefined: The Czech Graphic Novel Alois Nebel (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, 2006) in Polish and German 7 (2016) 2016 Przejdź
28. Intermediality in Miranda Hart’s Performance 7 (2016) 2016 Przejdź
29. Komparatystyka i czytanie dawności. Mediewalizm jako zjawisko translacyjne 7 (2016) 2016 Przejdź
30. Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie 7 (2016) 2016 Przejdź
31. Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka 7 (2016) 2016 Przejdź
32. „Weltliteratur“ in deutscher Übersetzung 7 (2016) 2016 Przejdź
33. Czym jest poezja, czym jest religia? Kilka uwag o antologiach współczesnej poezji religijnej w Polsce i Szwecji 7 (2016) 2016 Przejdź
34. Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku1 7 (2016) 2016 Przejdź
35. Teologia na granicy słowa, muzyki i obrazu. Przypadek opery Saint-François d’Assise Oliviera Messiaena 7 (2016) 2016 Przejdź
36. Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a 7 (2016) 2016 Przejdź
37. Die Transposition als eine Art Lektüre von Beiträge zur Philosophie 7 (2016) 2016 Przejdź
38. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637) 7 (2016) 2016 Przejdź
39. The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller 7 (2016) 2016 Przejdź
40. With Open Eyes: The Young Narcyza Żmichowska’s Reception of Western Cultural Influences 7 (2016) 2016 Przejdź
41. Cambridge: A Factory of Mediocrity. Maria Komornicka’s Reportage “Youth’s Paradise” (1896) 7 (2016) 2016 Przejdź
42. Karl Dedecius – eine Retrospektive 7 (2016) 2016 Przejdź
43. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym 7 (2016) 2016 Przejdź
44. Literatura gdańska. Narody i historia 8 (2017) 2017 Przejdź
45. Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana 8 (2017) 2017 Przejdź
46. Podróżnicy-regionaliści. Podróże intelektualne do Argentyny a badania regionalne 8 (2017) 2017 Przejdź
47. The Polylingual Meat and Bones of Whitman’s American Language Body 8 (2017) 2017 Przejdź
48. Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing” 8 (2017) 2017 Przejdź
49. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective 8 (2017) 2017 Przejdź
50. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym 8 (2017) 2017 Przejdź
51. Polska recepcja Księcia Machiavellego – rozpoznania wstępne 8 (2017) 2017 Przejdź
52. Fear in Greek and Sanskrit Drama 8 (2017) 2017 Przejdź
53. Questions of Modernity and Postcoloniality in Modern Indian Theatres: Problems and Sources 8 (2017) 2017 Przejdź
54. Figura kenozy w literaturze i muzyce. Przypadek oratorium La Passion de Simone Kaiji Saariaho 8 (2017) 2017 Przejdź
55. Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego 8 (2017) 2017 Przejdź
56. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii 8 (2017) 2017 Przejdź
57. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism 8 (2017) 2017 Przejdź
58. Life Trajectories and Constellations of Eleonora Kalkowska (1883–1937) 8 (2017) 2017 Przejdź
59. Na tropie Maurycego Maeterlincka w życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego 8 (2017) 2017 Przejdź
60. Koncepcja czasu cyklicznego w Maju Karela Hynka Máchy wobec koncepcji czasu linearnego w Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza 8 (2017) 2017 Przejdź
61. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości 8 (2017) 2017 Przejdź
62. Transgressionen im translatorischen Kontext 8 (2017) 2017 Przejdź
63. Wzorce a interpretacja 9 (2018) 2019 Przejdź
64. Otherwise than Epistemology 9 (2018) 2019 Przejdź
65. Das Wort und das Bild. Peter Weiss‘ künstlerische Visionen in seiner frühen Prosa 9 (2018) 2019 Przejdź
66. Poetic Musicology among Musical Discourses: The Poet as a Listener 9 (2018) 2019 Przejdź
67. Tożsamość zmediatyzowana – iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka 9 (2018) 2019 Przejdź
68. Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness 9 (2018) 2019 Przejdź
69. Mit dzieciństwa – mit początku. Grenadier-król i Dziecko przez ptaka przyniesione Andrzeja Kijowskiego (1928–1985) w świetle mitoanalizy 9 (2018) 2019 Przejdź
70. The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators 9 (2018) 2019 Przejdź
71. On Rendering Wildness: Choices and Strategies for Translating John Muir’s Essays into Italian 9 (2018) 2019 Przejdź
72. (Nie)obecny w przekładzie – (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz 9 (2018) 2019 Przejdź
73. Domysły na temat jednej biografii. Dzień dobry, mistrzu Armanda Lanoux 9 (2018) 2019 Przejdź
74. Sentymentalizm – sielanka – długie trwanie. O nawiązaniach do sentymentalnych podstaw gatunku w poezji XX wieku 9 (2018) 2019 Przejdź
75. Wędrowni lirnicy i ich czułe pieśni: Legenda o Matce Bożej i zbóju oraz Niesamowite zdarzenie. Panna żywcem pochowana [...] 9 (2018) 2019 Przejdź
76. O dwóch paradygmatach sentymentalizmu w twórczości eseistycznej Adama Zagajewskiego: (Solidarność i samotność, Dwa miasta) 9 (2018) 2019 Przejdź
77. Sentymentalny Profesor. Ślady lektury w listach przyrodnika 9 (2018) 2019 Przejdź
78. Sentymentalizm a kultura repetycji. Rola nawiązań muzycznych w polskiej literaturze najnowszej 9 (2018) 2019 Przejdź
79. Sentymentalizm w piosence 9 (2018) 2019 Przejdź
Strona