Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-22
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)

Autorzy: Joanna Maj
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: nowy regionalizm literatura lokalna regionalna historia literatury nowa historia literatury polska i niemiecka teoria literatury
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (415-429)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The author attempts at comparing Polish and German theories of writing regional literary history. As a starting point, she outlines the historical background and changes of a concept of literary regionalism in 19th and 20th century. In the second part of the article, the author considers a model of local literary history based on new regionalism theory and she takes up a problem of relations between national and regional literary history. She carries an analysis of main elements of that literary history paradigm: the place of the subject in narration, the subject’s connection with the region, the sociological and cultural terms used in the narration and the assumed aims of regional literary history. In the last part of the article Maj the author tries to collect Polish and German contemporary examples of regional literary history. She looks for a dominant of some genre in this enumeration and she recognizes the forms of essay and essayistic encyclopedia as the main ways of constructing the local literary history nowadays.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachmann-Medick, Doris. Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.
2.Czachowski, Kazimierz. Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1934. T. 3. Ekspresjonizm i neorealizm. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1936.
3.Kuźma, Erazm. „Regionalizm” [hasło]. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
4.Markiewicz, Henryk. „Niemożliwa, ale niezbędna”. Teksty Drugie 1–2 (2011).
5.Markowski, Michał Paweł, Ryszard Nycz, red. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas, 2006.
6.Michler, Werner. „Zur Geschichte regionaler Literturgeschichtsschreibung”. Zur regionalen Literaturgeschichtsschreinug. Fallstudien/ Entwürfe/ Projekte. Hrsg. A. Brandtner, W. Michler. Linz: Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, 2007.
7.Nycz, Ryszard. „Możliwa historia literatury”. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, 2012.
8.Perkins, David. Is Literary History Possible? Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012.
9.Schumann, Andreas. „Heimat ist überall gleich. Strukturelle Traditionen regionaler Identität”. Regionalliteraturforschung heute?! Hrsg. M. Wagner-Egelhaaf. Bielefeld: Aisthesis, 2001.
10.Skwarczyńska, Stefania. „Regionalizm a główne kierunki literatury”. Prace Polonistyczne Seria I (1937).
11.Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014.
12.Wagner-Egelkaaf, Martina. „Regionalliteraturforschung heute?!” Regionalliteraturforschung heute?! Hrsg. M. Wagner-Egelhaaf. Bielefeld: Aisthesis, 2001.
13.---, Hrsg. Regionalliteraturforschung heute?! Bielefeld: Aisthesis, 2001.
14.Walas, Teresa. „Historia literatury jako opowieść. Prolegomena”. Ruch Literacki 5 (1986).
15.---. „Historia literatury w przebudowie”. Polonistyka w przebudowie. Red. M. Czermińska. Kraków: Universitas, 2005.
16.---. „Historia literatury w perspektywie kulturowej – dawniej i dziś”. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M.P. Markowski, R. Nycz. Kraków: Universitas, 2006.
17.---, Ryszard Nycz, red. Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje. Kraków: Universitas, 2012.
18.Ziemba, Kwiryna. „Projekt komparatystyki wewnętrznej”. Polonistyka w przebudowie. Red. M. Czermińska. Kraków: Universitas, 2005.