Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2015.6-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 6 (2015)
Komparatystyka między utopią i mitem regionu*

Autorzy: Emilia Kledzik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Słowa kluczowe: Milan Kundera region Europa Środkowa komparatystyka globalizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (191-212)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents some comparative concepts associated with the region of Central Europe. The starting point is the thesis of the failure of the idea of globalization in the comparative studies and of the growing popularity of glocalised regional mythologies. These concepts are divided into two types: an utopian version – which concerns the search for conciliatory historical and cultural vision of this ethnically diverse region, or – a pragmatic one – that constructs political and cultural counterweight to Western and Eastern Europe. The demythologised version combines the two with not affirmative but still common paradigm of research.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appadurai, Ajrun. Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
2.Bakuła, Bogusław. „W stronę komparatystyki integralnej”. Porównania 1 (2004): 10–17.---. „Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. Kwerenda wybranych problemów w ramach projektu badawczego”. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków: Universitas, 2011. 137–166.
3.Brakoniecki, Kazimierz. Prowincja człowieka. Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2003.
4.Csáky, Moritz. „Introduction” Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Bratislava: AFP, 1999. 8–13.
5.Damrosch, David. „Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej”. Przeł. A. Tenczyńska. Niewspółmierność. Perspektywy współczesnej komparatystyki. Red. T. Bilczewski. Kraków: Universitas, 2010. 367–380.
6.Dziamski, Grzegorz. „Hybrydyczna tożsamość Europy Środkowej po 1989 roku”. Dylematy wielokulturowości. Red. W. Kalaga. Kraków: Universitas, 2004.
7.Gayatri Chakravorty, Spivak. „Przekraczanie granic”. Przeł. E. Kraskowska. Niewspółmierność. Perspektywy współczesnej komparatystyki. Red. T. Bilczewski. Kraków: Universitas, 2010: 161–184.
8.Görling, Reinhold. „Komparatistik und/als interkulturelle Literaturwissenschaft”. Theory Studies? Konturen komparatistischer Theoriebildung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Hrsg. B. Burtscher-Bechter, M. Sexl. Innsbruck: Studienverlag, 2001. 283–296.
9.Guattari, Felix, Gilles Deleuze. Kafka: Toward a Minor Literature. Transl. D. Polan. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975.
10.Hejmej Andrzej, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe. Kraków: Univeristas, 2013.
11.https://www.msz.gov.pl/en/p/newdelhi_in_a_en/news/polish_architecture__from_mumbai_to_king_arthur?printMode=true [dostęp: 23 X 2014].
12.Jameson, Frederic. „Politics of Utopia”. New Left Review 25 (2004).
13.Kieniewicz, Jan. „Stojąc w drzwiach: odczytywanie dziedzictwa i wybór przynależności”. Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa 1991–2001. Red. J. Purchla. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002. 81–92.
14.Kiss, Csaba Gy. Lekcja Europy Środkowej: eseje i szkice. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009.
15.---. „Europa Środkowa jako wspólnota pamięci (kilka przyczynków do definicji niewykonalnej)”. Porównania 9 (2011): 109–114.
16.Kola, Adam F. „Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu”. Teksty Drugie 1/2 (2008): 56–74.
17.„II. Komparatystyka jako instytucja”. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Red. T. Bilczewski. Kraków: Universitas, 2010. 115–273.
18.Konstantinovic, Zoran, Fridrun Rinner. Eine Literaturgeschichte Mitteleuropas. Innsbruck: Studien Verlag, 2003.
19.Kundera, Milan. „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej”. Zeszyty Literackie 5 (1984): 23–38.
20.Kurz, Sebastian. [b.t.]. Online. http://www.cei.int/sites/default/files/file/Austria%20%20-%20Speech%20MFA%20meeting%20%20CLEAN%20FINAL%20Fff. pdf [dostęp: 23 X 2014].
21.Lazarus, Neil. Kosmopolityzm a lokalność w literaturze światowej. Przeł. D. Kołodziejczyk. Porównania 13 (2013): 9–27.
22.Piniekowa, Christina. „Kleinliteratur – Versuch einer Begriffbestimmung am Beispiel sorbischer Literatur”. Lětopis 1 (1998): 3–11.
23.Rybicka, Elżbieta. „Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne”. Rocznik Komparatystyczny 2 (2011): 141–164.
24.Schlögel, Karl. Die Mitte liegt ostwärts – Die Deutschen, der verlorene Osten und Mitteleuropa. Berlin: Siedler, 1986.
25.---. W przestrzeni czas czytamy. Przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
26.Skwara, Marta. „Stara i nowa komparatystyka literacka”. Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Red. M. Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
27.Sowa, Jan. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2013.
28.Sturtz, Johann. „Komparatistik regional – Venetien, Istrien, Kärnten”. Komparatistik;. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Hrsg. P. V. Zima. Tübingen: UTB, 1992. 294–331.
29.Zajac, Peter. Auf den Taubenfüßchen der Literatur. Eine Buch über die slowakische Literatur und Kultur. Hrsg. U. Raßloff. Blieskastel: Gollenstein, 1996.
30.---. „Interferenzialität als mitteleuropäisches Raumparadigma”. Kommunikation, Gedächtnis, Raum. Kulturwissenschaften nach dem »Spatial Turn«. Hrsg. M. Csaký, Ch. Leitgeb. Bielefeld: Transcript, 2008.