Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Around the World in 33 Articles?

Autorzy: Katarzyna Bielawna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komparatystyka literatura światowa literatura narodowa literatura polska w świecie
Rok wydania:2013
Liczba stron:13 (357-369)

Abstrakt

Celem artykułu jest zrecenzowanie tomu Literatura polska w świecie. Tom IV. Oblicza światowości. Tom ten definiuje światowość na trzy sposoby: po pierwsze, jest ona rozumiana jako obecność polskiej literatury w zagranicznych kontekstach; po drugie, jako sposób, w jaki polska literatura tworzy część literatury światowej; po trzecie wreszcie, jako utwory polskich autorów pisane za granicą. Artykuł przedstawia główne tematy i koncepcje poszczególnych autorów i stara się ocenić ich zbieżność z ideami poszczególnych części książki. Jednakże – mimo że tom zostaje oceniony jako bogaty w informacje i dobrze skomponowany – zdecydowanie brakuje mu jednej idei wiążącej całość. Autorka zauważa ponadto, że pewne kluczowe pojęcia (np. „świat”, „literatura polska”) nie zostają w tomie zdefiniowane.
Pobierz plik

Plik artykułu