Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
The Barbaric Soul: Lost in Translation. A Comment on the Hindi Translation

Autorzy: Meenakshi Bharat
University of Delhi
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka studia przekładoznawcze Walt Whitman „Pieśń o mnie” literatura hinduska
Rok wydania:2013
Liczba stron:5 (339-343)

Abstrakt

W poezji Walta Whitmana dostrzec można wyraźne inspiracje orientalnym mistycyzmem. Artykuł stanowi analizę tego właśnie zagadnienia w kontekście najnowszego tłumaczenia Leaves of Grass autorstwa Chandrabali Singh.
Pobierz plik

Plik artykułu