Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Whitman’s “Barbaric Yawp” Sounded in Serbian*

Autorzy: Bojana Aćamović
Univerzitet u Beogradu
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka studia przekładoznawcze Walt Whitman „Pieśń o mnie” literatura serbska
Rok wydania:2013
Liczba stron:7 (313-319)

Abstrakt

Artykuł analizuje cztery serbskie (serbsko-chorwackie) tłumaczenia wersu „I sound my barbaric yawp over the roofs of the world”, których autorami są Ivo Andrić, Tin Ujević, Ivan V. Lalić oraz Dragan Purešić. Autorkę artykułu interesuje także wpływ, jaki poezja Whitmana wywarła na twórczość poetów, którzy ją tłumaczyli. Można go dostrzec, zwłaszcza w odniesieniu do „barbarzyńskich” właściwości śpiewu Whitmana, na przykład w twórczości jugosłowiańskiego ruchu awangardowego Zenitizam (Зенитизам).
Pobierz plik

Plik artykułu