Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
To Yawp, Or Not To Yawp: French Translators and Whitman’s Distinctive Idiom

Autorzy: Éric Athenot
Université François-Rabelais, Tour
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka studia przekładoznawcze Walt Whitman „Pieśń o mnie” literatura francuska
Rok wydania:2013
Liczba stron:11 (287-297)

Abstrakt

Francuskie wydania „Song of Myself ” od samego początku musiały zmierzyć się z dwoma wyzwaniami – przekładem samego „yawp” oraz wyborem pomiędzy statycznym i dynamicznym oddaniem „krzyku” poety. Od pionierskiego przekładu Bazalgette’a (1909) aż do najnowszego tomu Darras’a (2002) tłumaczenia wersu Whitmana we Francji wyznaczają drogę przyswajania poetyckiego idiomu, który ostatecznie okazuje się nie być zupełnie „nieprzetłumaczalny”.
Pobierz plik

Plik artykułu