Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 4 (2013)
Recording an Oral Message. Jerzy Ficowski and Papusza’s Poetic Project in the Postcolonial Perspective

Autorzy: Emilia Kledzik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: kultura romska Polska Roma studia przekładoznawcze studia postkolonialne Papusza Jerzy Ficowski
Rok wydania:2013
Liczba stron:28 (207-234)

Abstrakt

Celem tekstu jest analiza translatorskiej pracy Jerzego Ficowskiego na wierszach romskiej poetki, Papuszy, którą autor Demonów cudzego strachu „odkrył” dla nieromskiej publiczności na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Porównanie przekładów literalnych i poetyckich prowadzi do wniosków o konsekwentnym zacieraniu oralnego charakteru tej poezji, jej dialektyzowaniu i wymazywaniu treści związanych z kulturą romską. Instrumentarium metodologicznego dostarczają autorce najnowsze teorie przekładu oraz studia postkolonialne, które pozwalają na poszerzenie rozważań o kontekst biograficzny (spotkanie Papuszy z Ficowskim i jego obraz we wspomnieniach obojga poetów), społeczny (komunistyczna akcja „produktywizacji” Romów i jej wpływ na karierę Papuszy) oraz antropologiczny (konsekwencje domniemanej „zdrady tajemnic romskich” przez Papuszę i etyczna odpowiedzialność Ficowskiego‑etnologa).
Pobierz plik

Plik artykułu