Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA CEEOL

Zaproponuj artykuł

Przyjmujemy artykuły z róznych dziedzin nauki, tak humanistyczne, ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze, jak i techniczne. Przyjęcie tekstu do druku uzależnione jest od jego tematycznego powiązania z Pomorzem i krainami sąsiednimi.

Artykuły w formie cyfrowej (przygotowane według instrukcji w zakładce "Dla autorów") prosimy przesyłać na adres: redakcja@przegladzachodniopomorski.pl.