Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.3-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 2018
Współczesne zabezpieczenie portów lotniczych w kontekście zagrożenia terrorystycznego

Autorzy: Zygmunt Kozak
Słowa kluczowe: lotnictwo bezpieczeństwo port lotniczy terroryzm
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (191-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Infrastruktura portu lotniczego jest i pozostanie atrakcyjnym celem ataków terrorystycznych. Wszelkie zmiany i innowacje w jej obrębie powinny mieć na celu niedopuszczenie do kolejnych zamachów terrorystycznych. Należy zdawać sobie sprawę, że nie istnieje system, który zapewniłby 100-procentowe zabezpieczenie przed zagrożeniami terrorystycznymi. Dowodem na powyższą tezę może być chociażby zamach na brukselskim lotnisku Zaventem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007.
2.Bezpieczeństwo na lotniskach. Zabezpieczenia antyterrorystyczne, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bezpieczenstwo-na-lotniskach-zabezpieczenie (dostęp: 5.01.2018).
3.Bezpieczeństwo transportu lot niczego. Wybrane aspekty, red. A. Kwasiborska, Pułtusk– Warszawa 2016.
4.Bezpieczne niebo, materiały pokonferencyjne, red. A. Doraczyńska, D. Strasburger, Warszawa 2002.
5.Borucki M., Terroryzm zło naszych czasów, Warszawa 2002.
6.Cień Lockerbie, „Forum” 2009, nr 35.
7.Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004.
8.Glen A., Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Warszawa 2014.
9.Heide B., Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych na wypadek ataków terrorystycznych, http://docplayer.pl/4658072-zabezpieczenie-lotów-i-portow-na-wypadek-atakow-terrorystycznych.html, (dostęp: 20.02.2018).
10.Hołyst B., Terroryzm, Warszawa 2011.
11.Kaniewski A., Piętnaście miesięcy do „godziny zero”, „Focus Ekstra” 2005, nr 1.
12.Koerner B.I., Niebo jest nasze. Miłość i terror w złotym wieku piractwa powietrznego, Wołowiec 2017.
13.Kozak S., Operacja dwie wieże, Warszawa 2007.
14.Laskowski J., Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska, „Studia Historyczno-Społeczne”, Lublin 2013, nr 7.
15.Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego, red. W. Fehler, J. Piątek, R. Podgórzańska, Szczecin 2017.
16.Miasta trwogi. Terroryzm na obszarze zurbanizowanym, red. A. Aksamitowski, M. Cupryjak, Z. Kozak, Szczecin 2016.
17.Orzechowski M., Mój brat terrorysta, „Polityka” 2016, nr 32.
18.Quest R., Zaginiony lot MH370. Prawdziwa historia poszukiwań malezyjskiego samolotu, Warszawa 2017.
19.Terroryzm – globalne wyzwanie, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006.
20.Terroryzm ponowoczesny jako zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, http://bezpiecznelotnisko.pl/index.php/artykuly/59-terroryzm-ponowoczesny-jako-zagrozenie (dostęp: 5.01.2018).
21.Twierdza Europy, „Forum” 2016, nr 7.
22.Vankin J., Wahlen J., Niewyjaśnione spiski naszych czasów, Warszawa 2017.
23.Węgliński B., Wybrane aspekty ewolucji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w latach 1968–2009, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2009/2010.
24.Winiecki J., Wójcik Ł., Spokojnie, to tylko zamach, „Polityka” 2016, nr 14.
25.Współczesne zagrożenia terroryzmem, red. K. Jałoszyński, Szczytno 2013.
26.Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, red. J. Szczucki, M. Gąsior, G. Zając, M. Szczelina, Wrocław [b.d.w.].