Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1 2018
Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego)

Autorzy: Andrzej Chludziński
Słowa kluczowe: Biblia nazwy przeniesione motywacja Pomorze Zachodnie
Rok wydania:2018
Liczba stron:22 (169-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono nazwy odnoszące się do kilkudziesięciu miejsc na Pomorzu Zachodnim: miejscowości, ich części, obiektów terenowych lądowych i wodnych. Toponimy te pokazują, że dla byłych i obecnych mieszkańców Pomorza kwestie związane z postaciami i miejscami opisanymi w Biblii to składnik codziennego życia. Fakt, że wiele nazw miejscowych, a zwłaszcza terenowych ma proweniencję biblijną, świadczy o tym, że wiara i praktyki z tym związane odciskały swe piętno także na innych sferach życia, które nawzajem się przenikały.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.B – niepublikowane materiały Grzegorza Jacka Brzustowicza (dziękuję autorowi za ich udostępnienie).
2.BNOT – A. Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Częstochowa, 2009.
3.Chl Człuchów – A. Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Człuchów, cz. I: B–K, w: Ziemia człuchowska – Kaszuby – Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach. Materiały z sesji 8–9 IX 2006 r., red. C. Obracht-Prondzyński, Człuchów–Gdańsk, 2007, s. 261–288.
4.Chl Karnice – A. Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Karnice (wybór), w: Trzebiatów – spotkania pomorskie 2011, red. J. Kochanowska, Trzebiatów, 2011, s. 100–111.
5.Chl Mieszkowice – A. Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Mieszkowice / Ortsnamen der Gemeinde Mieszkowice, w: Nadodrzańskie spotkania z historią. Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa, Czelin, gm. Mieszkowice, 2 marca 2013 r. / Treffen mit der Geschichte an der Oder. Deutsch-Polnische Wissenschaftliche Konferenz, Czelin (Zellin), Gem. Mieszkowice (Bärwalde Nm.), 2. März 2013, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański–Mieszkowice, 2013, s. 35–72.
6.Chl Moryń – A. Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Moryń, w: IV Nadodrzańskie spotkania z historią 2016, red. A. Chludziński, Pruszcz Gdański–Mieszkowice, 2016, s. 53–82.
7.Chl Trzebiatów – A. Chludziński, Nazwy miejscowe gminy Trzebiatów, w: Trzebiatów – spotkania pomorskie 2004 r., red. J. Kochanowska, Wołczkowo, 2005, s. 35–49.
8.HE – Seria „Hydronymia Europaea”, red. W.P. Schmid: J. Duma, Zuflüsse zur unteren Oder und zur Ostsee bis zur Persante (Nazwy dopływów dolnej Odry oraz Bałtyku po ujście Parsęty), Stuttgart, 1988, Lieferung 4; A. Belchnerowska, Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflussgebiet der Ostsee zwischen unterer Oder und unterer Weichsel (Nazwy jezior w dorzeczu Bałtyku między dolną Odrą i dolną Wisłą), Stuttgart 1991, Lieferung 7.
9.HPF – R. Holsten, Die pommersche Flurnamensammlung, Köln–Graz 1963.
10.NMłob – B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Szczecin 2012.
11.NMPol – Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, Kraków, 1996–2015, t. I–XII.
12.NWS – A. Belchnerowska, Nazwy wód stojących w dorzeczu Bałtyku między dolną Odrą a dolną Wisłą, Szczecin 1993.
13.PMT – Seria „Pomorskie Monografie Toponomastyczne”: E. Breza, Toponimia powiatu kościerskiego, Gdańsk, 1974, nr 1; H. Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1980, nr 4.
14.Rosp – S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, Wrocław 1951.
15.Rymar P – E. Rymar, Przywrócenie i nadanie nazw miejscowościom powiatu pyrzyckiego w latach 1945–1947, „Zeszyty Pyrzyckie” 1968, z. I, s. 131–197.
16.SEMiG – S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław i in. 1984.
17.SES – F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952–1982, t. I–V.
18.SNFPZ – T. Białecki, Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego, Szczecin 2001.
19.SWNGPZ – Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945–1948, red. T. Białecki, Szczecin 2002.
20.Sychta – B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław 1967–1976, t. I–VII.
21.Tpstarg – B. Stramek, Toponimia powiatu stargardzkiego, „Monografie Pomorskie” 2011, nr 3, Pruszcz Gdański.
22.WUNMC – Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części, załącznik do Obwieszczenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, Dz.U., 19.10.2015, poz. 1636.