Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2017.3-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017
Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej

Autorzy: Zygmunt Szultka
Słowa kluczowe: szkolnictwo wiejskie synodu słupskiego język polski/kaszubski XVI– XVIII wiek
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (57-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą syntetycznego przedstawienia zarysu szkół wiejskich z polskim językiem nauczania na kaszubskim obszarze językowym synodu słupskiego na tle uwarunkowań i głównych linii rozwoju wiejskiego szkolnictwa elementarnego z niemieckim językiem nauczania na Pomorzu Zachodnim od reformacji do wojny siedmioletniej. Szkolnictwo elementarne kaszubskiej mniejszości etniczno-językowej charakteryzowało się wieloma specyficznymi cechami, wśród których najważniejszą był język nauczania. Zwrócono również uwagę na zrodzone z pietyzmu próby ożywienia umysłowego, w tym szkolnictwa elementarnego, w pierwszej połowie XVIII wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Die pommersche Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen 1535, Text mit Übersetzung, Erläterungen und Einleitung, red. N. Buske, Berlin 1985.
2.Quickmann D.F., Ordnung oder Samlung derer in den Königlichen Preußischen Herzogtum und Fürstentum Camin, bis zu Ende des 1747-ten Jahres, publicirten Edicten, Mandaten und Rescripten, in Justiz-Policey-Militär… Sachen, Frankfurt a.O. 1750.
3.Die pommersche Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen 1535. Text mit Übersetzung, Erläterungen und Einleitung. Hrsg. von N. Buske, Berlin 1985.
4.Szultka Z., Kaszubi zachodniopomorscy pod władzą elektorów brandenburskich i królów pruskich do 1806 roku, w: Pomorze – Mała ojczyzna Kaszubów (Historia i współczesność). Kaschubisch- Pommersche Heimat. (Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk–Lübeck 2000.