Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 36 (65) 2021
W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter-i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza

Autorzy: Katarzyna Joanna Krasoń ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: area studies germanistyka interkulturowa regionalizm współpraca transgraniczna
Rok wydania:2021
Liczba stron:24 (435-458)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst ten jest pierwszą częścią sprawozdania z działalności mandatowej dr. Andrzeja Talarczyka, koordynatora w Instytucie Filologii Germańskiej US w zakresie współpracy z instytucjami akademickimi i nieakademickimi w Niemczech. Obejmuje ono cały okres istnienia tej placówki organizacyjnej, to znaczy lata 1985–2019 oraz pierwszy rok akademicki działaności nowopowstałego Instytutu Literaturoznawstwa i Nowych Mediów. Opis tej części dotyczy następujących instytucji: 1) Ambasada RFN w Warszawie; 2) Uniwersytet w Rostoku; 3) Akademia Sankelmark w Oeversee; 3) Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii; 4) Uniwersytet Lipski w Lipsku; 5) Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie; 6) Akademia Bałtycka w Lubece-Travemünde; 7) Europejska Akademia Meklenburgii/Pomorza Przedniego; 8) Fundacja Konrada Adenauera, filia w Rostoku, Niemiecki Parlamentem Deutscher Bundestag w Bonn i Berlinie; 9) Teatr Gripstheater w Berlinie, Teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt; 10) Muzeum Krajoznawcze im. Ehma Welka w Angermünde; 11)Wkrzańskie Towarzystwo Literackie w Angermünde. Opisane są również wyprawy studyjne do Niemiec Północnych śladami pisarzy niemieckich. Te wszystkie aktywności ujęte są w szerszym kontekście rozwoju Instytutu, który jest tłem tych opisów i analiz. Swoją systemowością rozszerzyły one regionalistyczne spektrum oddziaływania nie tylko na całą Alma Mater Stetinensis, Euroregion Pomerania, ale również na dalszych zaodrzańskich partnerów z Meklenburgii/Pomorza Przedniego, Meklenburgii oraz Szlezwiku-Holsztynu. Poczynania te były nowatorskie nie tylko w odniesieniu do transgranicznych kontaktów, ale również w skali ogólnopolskiej germanistyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Lipski, Jan Józef. Powiedzieć sobie wszystko/Wir müssen uns alles sagen. Gliwice–Warszawa: Wydawnictwo „Wokół nas”, 1996.
3.Załącznik CD z wywiadem „Podróż studyjna germanistówˮ. W: Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985–2010, red., Włodzimierz Stępiński, Waldemar Tarczyński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
4.Opracowania
5.Stettin/Szczecin. 1945–46. Dokumente-Erinnerungen. Dokumenty–wspomnienia, red. Tadeusz Białecki, Jörg Hackmann. Rostock: Hinstorff Verlag, 1994.
6.Dudek, Sylwia. „Historia, polityka i reńskie wino”. Kurier Szczeciński, 24.06.1997, 18.
7.Hartmann, Regina, red. Literatur des Ostseeraumes in interkulturellen Prozessen: deutsch-polnisch-skandinavische Konferenz Külz/Kulice vom 7. – 10. Oktober 2004. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2005.
8.Hartmann, Regina, red. Grenzen auf der Landkarte – Grenzen im Kopf? : Kulturräume der östlichen Ostsee in der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2010.
9.Hendryk, Ewa. Hinterpommern als Weltmodell in der deutschen Literatur nach 1945. Frankfurt nad Menem: Peter Lang Verlag, 1998.
10.Jackowski, Przemysław, Andrzej Talarczyk. „Rozmowy polsko-niemieckie”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2004), 27–28.
11.Koczy, Karol. Johannes Bobrowski: ein Deutscher und der Osten.Sankelmark: Akademie Sankelmark, 1989.
12.Koczy, Karol, red. Colloquia Germanica Stetinensia 2 (1989).
13.Lisiecka-Czop, Magdalena. „Instytut Filologii Germańskiej”. W: Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985–2010, red., Włodzimierz Stępiński, Waldemar Tarczyński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
14.Nießer, Jacqueline, Juliane Tomann, red., Angewandte Geschichte. Neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2014.
15.Schulz, Thoma. „ Niemieckie dziedzictwo kultury w Polsce – wspólne dziedzictwo?”. W: 50/20: szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury, red. Teresa Leśniak, Małgorzata Poźniak. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011.
16.Talarczyk, Andrzej. „«Czyż nie mamy prawa marzyć o lepszym świecie»? Seminarium wyjazdowe grupy proseminaryjnej III roku filologii germańskiej”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–5 (1995), 33–35.
17.Talarczyk, Andrzej, „Podróż studyjna studentów germanistyki, historii i geografii”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1995), 3941.
18.Talarczyk, Andrzej. „«Mare nostrum». Podróż studyjna studentów germanistyki, historii i geografii do północnych Niemiec (21–29 IV 1995)”. Przegląd Zachodniopomorski 1 (1996), 203–209.
19.Talarczyk, Andrzej „II polsko-niemiecka szkoła jesienna w Waren”, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 11–12 (1996), 51–53.
20.Talarczyk, Andrzej. „Historia jako przeżycie estetyczne. Wyjazdowe seminarium grupy proseminaryjnej III roku filologii germańskiej”. Przegląd Zachodniopomorski 2 (1996), 215–219.
21.Talarczyk, Andrzej. „Seminarium krajoznawstwa politycznego w parlamencie niemieckim w Bonn”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 11–12 (1996), 51–53.
22.Talarczyk, Andrzej, wyd., „Provinz als (geistige) Lebensform: Kulturlandschaften der südlichen Ostseeregion im Wandel der Zeitˮ., Colloquia Germanica Stettinensia 197 (1998): 6.
23.Talarczyk, Andrzej. „Współpraca IFG z zagranicą”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1998), 75–77.
24.Talarczyk Andrzej. „Współpraca z teatrem Uckermärkischen Bühnen”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1997), 63–65.
25.Talarczyk, Andrzej. „Jest umowa”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (1998), 75–77.
26.Talarczyk, Andrzej. „Umowa o współpracę z teatrem w Schwedt... i co dalej?”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 5–7 (1999), 82–84.
27.Talarczyk, Andrzej. „Lepszy świat?”,. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskieg4–6 (2007),173–175.
28.Talarczyk, Andrzej. „Nie tylko Rugia”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–6 (2008), 185–187.
29.Watrak, Jan, Rolf Bräuer, wyd., Herders Idee der Humanität Grundkategorie menschlichen Denkens, Dichtens und Seins. Materialien des Internationalen Symposiums zum Thema Johann Gottfried Herder – Leben und Wirkung in Kołobrzeg/Szczecin (Kolberg/Stettin 1994). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995.
30.Watrak, Jan, Antoni Hodak. Politische Landschaften. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1995.