Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 36 (65) 2021
Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 (z perspektywy kadr)

Autorzy: Renata Gałaj-Dempniak ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Polski Czerwony Krzyż Pomorze 1945 struktury
Rok wydania:2021
Liczba stron:21 (227-247)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1945-1947 byli wsparciem dla władz państwowych i administracji lokalnej w opiece nad ludnością i realizacji celów państwa w zakresie przejęcia, zagospodarowania, spolonizowania terenu. Brak kadry, finansów, trudna sytuacja polityczna i społeczna stawiała przed nimi szczególne wyzwania, wymagała opanowania i poświecenia. Nie wszyscy wytrzymywali warunki pracy, tempo życia i poczucie zagrożenia w tamtym czasie. Ci którzy podjęli trud pracy i nie przelękli się trudności odegrali pozytywną rolę w życiu mieszkańców Pomorza Zachodniego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła:
2.Archiwum Państwowe w Szczecinie
3.Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki Szczecin, sygnatury: 2, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 22, 24, 36, 40, 41, 44, 45, 52, 68, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 98, 973.
4.Urząd Wojewódzki Szczecin, Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki Szczecin, Kompleksowe sprawozdanie roczne Okręgu Zachodniego Pomorza PCK, 1945-1947. Ogólne zestawienie wartości charakteru świadczeń ze strony PCK dla ludności województwa szczecińskiego za czas od 1 VII 1945 do 1.VII 1947 r. , sygnatura: 42.
5.Urząd Wojewódzki Szczecin, Sprawozdania z działalności Wydziału Zdrowia 1945-1947, sygnatury: 4944, 4946.
6.Literatura:
7.Abramek, Zdzisław, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951, Warszawa: Polski Czerwony Krzyż, 2001.
8.Gałaj-Dempniak, Renata, Bartłomiej H. Toszek, Polski Czerwony Krzyż w służbie prawa i bezpieczeństwa humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego. Historia PCK na Pomorzu zachodnim w latach 1945-2019, Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka, 2019.
9.Kozłowska, Urszula, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej państwa na Pomorzu Zachodnim (1944/45-1972), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe WH US, 2013.