Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 2020
Kuratorium Gimnazjum Akademickiego i Mariackiego w 1667–1805

Autorzy: Paweł Gut
Słowa kluczowe: Gimnazjum Karolińskie Gimnazjum Akademickie Gimnazjum Mariackie kuratorium Szczecin Pomorze szkolnictwo Fundacja Mariacka
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (35-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Powołane w 1667 roku gimnazjum akademickie w Szczecinie kontynuowało tradycje Książęcego Pedagogium. Również wzorem czasów Gryfitów, nadzór nad szkołą oraz fundacją ją finansującą sprawowało czteroosobowe kuratorium, złożone z przedstawicieli administracji prowincjonalnej, a także reprezentantów stanów pomorskich. Zadania kuratorium określone były w statucie gimnazjum. Zajmowało się ono m.in. majątkiem fundacji i jej dochodami, kontrolowało szkolną administrację, a także zatrudniało profesorów, przyjmowało uczniów do zakładu i nadzorowało proces dydaktyczny W XVIII wieku, w ramach pruskiej monarchii absolutnej, działalność kuratorium ograniczały liczne ingerencje władz centralnych w Berlinie, które najczęściej wydawały ostateczną decyzję w sprawach gimnazjum i Fundacji Mariackiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła niepublikowane
2.Archiwum Państwowe w Szczecinie. Fundacja Najświętszej Marii Panny, sygn. 1440, 1441, 1492.
3.Archiwum Państwowe w Szczecinie. Rękopisy i Spuścizny, sygn. 788.
4.Archiwum Państwowe w Szczecinie. Gimnazjum Mariackie, sygn. 4, 6, 89.
5.Źródła publikowane
6.Acta Inaugurationis Gymnasii Carolini. Stetini, 1667–1668.
7.Fons Sapeientiae, Stetini in Gymnasio Carolino ex Dei Gratia Reclusus, Der Weissheit Bruss zu Stettin im Carolinischen Gymnasio auss Gottes Gnade wider eröfnet. Stettin, 1668.
8.Opracowania
9.Fredrich, Carl. „Die ehemalige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz”. Cz. 1: Baltische Studien 21 (1918): 143–246; Cz. 2: Baltische Studien 23 (1920): 3–60.
10.Gaziński, Radosław. „Pedagogium Książęce (lata 1544–1667)”. W: Akademicki Szczecin XVI–XXI wiek, red. Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński, 15–46. Szczecin, 2016.
11.Gut, Paweł. „Szczecińskie akademickie szkoły średnie w II połowie XVII i XVIII wieku”. W: Akademicki Szczecin XVI–XXI wiek, red. Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński, 47–80. Szczecin, 2016.
12.Hasselbach, Karl Friedrich Wilhelm. Der Geschichte des ehemaligen hiesigen Pädagogium, nachherigen K. Gymnasium. Stettin, 1844.
13.Łukasiewicz, Dariusz. „Państwo brandenbursko-pruskie wobec szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1648–1806”. W: Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII–XIX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński, 157–177. Szczecin, 1998.
14.Łukasiewicz, Dariusz. „Reformy szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w XVIII w.”. Przegląd Historyczny 87 (1996), 3: 515–530.
15.Mielcarek, Zofia, Bolesław Owczarek. Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, 1985.
16.Oelrichs, Johann Carl Conrad. „Gewechselte Schriften verschiedener grosser Männer vor und wider die ehemahls vorgewesene Verlegung der Universität Greifswald nach Stettin 1666”. W: Johann Carl Conrad Oelrichs, Historisch-Diplomatische Beyträge zur litterarischen Geschichte fürnehmblich des Hertzogthums Pommern, 19–31. Cz. 2. Berlin, 1790.
17.Szultka, Zygmunt. „Ukształtowanie się systemu absolutnego i jego kryzys”. W: Historia Pomorza, red. Gerard Labuda, 787–841. T. 2: cz. 3. Poznań, 2003.
18.Wachowiak, Bogdan. „Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego (1478–1713)”. W: Dzieje Szczecina, red. Gerard Labuda, 197–443. T. 2: W iek X –1805. Poznań, 1985.
19.Wehrmann, Martin. „Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums 1544–1894ˮ. W: Festschrift zum dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin am 24. und 25. September 1894. Stettin, 1894.
20.Wesołowska, Sylwia. „Das Fürstliche Pedagogium bzw. Gymnasium Carolinum in Stettinˮ. W: Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums, red. Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen, 105–122. Berlin, 2007.
21.Wiśniewski, Jerzy. „Początki układu kapitalistycznego 1713–1805”. W: Dzieje Szczecina, red. Gerard Labuda, 445–702. T. 2. Poznań, 1985.