Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2020.3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 2020
Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na bezpieczeństwo Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Autorzy: Szczepan Stempiński ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: stan bezpieczeństwa obszar metropolitalny epidemia SARS-CoV-2
Rok wydania:2020
Liczba stron:22 (133-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą określenia stanu bezpieczeństwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (jedynego na terenie RP leżącego bezpośrednio w pasie granicy państwowej) w okresie epidemii korona wirusa SARS-CoV-2. Autor – kierując się interdyscyplinarnym imperatywem - poddał analizie szereg zróżnicowanych obszarów wpływających lub charakteryzujących szeroko postrzegane bezpieczeństwo zarówno o wymiarze jakościowym (rozwiązania normatywne i planistyczne) jak i ilościowym (m.in. liczby; pojazdów poruszających się po drogach publicznych, zdarzeń drogowych, wybranych kategorii przestępstw, zachorowań, zgonów oraz testów na korona wirusa, pożarów, zagrożeń miejscowych i fałszywych alarmów) które uzyskał w ramach dostępu do informacji publicznej Na podstawie zarysowanych tendencji (w porównywalnych trzymiesięcznych okresach lat 2019 i 2020) autor ustalił odpowiedzi na dwa poniższe pytania; - czy stan epidemii w pierwszych trzech miesiącach jej trwania wpłynął na obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego? - czy jednym z determinantów wpływającym na stan bezpieczeństwa może być zmniejszona aktywność mieszkańców w przestrzeni publicznej?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Dane o województwie – kwiecień 2020, dostęp 31.05.2020, https://szczecin.stat.gov.pl/wojewodztwo/
2.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dostęp 25.06.2020, http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf.
3.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku za zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 410.
4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2020, poz.433.
5.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020, poz.491.
6.6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.03.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,Dz.U.2020. poz.566, z późn.zm.
7.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z10.04.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz.658
8.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz.964.
9.9. Prezydent Szczecina, Prezydent Szczecina i mieszkańcy apelują. Otwórzcie przejście graniczne w Lubieszynie! Twoje radio.fm, dostęp 21.06.2020, https://twojeradio.fm/prezydent-szczecina-i-mieszkancy-apeluja-otworzcie-przejscie-graniczne-w-lubieszynie.html
10.10. Miejski Plan, dostęp 14.06.2020, http://bip.um.szczecin.pl/files/5F5F2355610B4CF0935EDF038D14EBB0/Miejski_Plan_Zara%C4%85dzania_Kryzysowego.pdf
11.11. Uwagi i definicje, dostęp 22.06.2020, http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/63470,Przestepstwa-kryminalne-ogolem.html.
12.12. Ustawa z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
13.z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020.374.
14.13. Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zm.
15.14. Ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008, nr 243, poz.1570, z późn.zm.
16.15. Współczesne kryzysy gospodarcze z perspektywy branży morskiej, dostęp 04.07.2020, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/wspolczesne-kryzysy-gospodarcze-z-perspektywy-branzy-morskiej
17.16. Zapis przebiegu, dostęp 16.06.2020, http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-13
18.17. Zasady ewidencjonowania, dostęp 23.06.2020, https://www.straz.gov.pl/download/583.s.34-38