Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 2020
Stanisław Żołkiewskij, Poczatok i uspich Maskowskoj wijny za panuwannija korolia j.m. Sigizmunda III, za regimientu j.m. pana Stanisława Żołkiewskowo, wojewody kijowskowo, gietmana polnowo koronnowo. Pieriekład i mommentari / Станіслав Жолкевський- " Початок і успіх Московської війни за панування короля й. м. Сігізмунда ІІІ, за регіменту й. м. пана Станіслава Жолкевського, воєводи київського, гетьмана польного коронного Переклад і коментарі", wydał i opracował, komentarzami opatrzył Леонтія Войтовича , Біла Церква, Видавець Олександр Пшонківський, 2019, ss.244, Indeks nazwisk i miejsc.

Autorzy: Renata Gałaj-Dempniak
Rok wydania:2020
Liczba stron:4 (169-172)

Informacje dodatkowe

Recenzja książki, publikacja bez recenzji

Pobierz plik

Plik artykułu