Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2020.3-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 2020
Elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna w województwie zachodniopomorskim – 10 lat po blackoucie

Autorzy: Ewelina Kochanek ORCID
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne infrastruktura krytyczna infrastruktura elektroenergetyczna
Rok wydania:2020
Liczba stron:16 (117-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Awarie sieci elektroenergetycznych spowodowane siłami przyrody są częstym zjawiskiem występującym lokalnie, które może być opanowane przez służby operatora sieci. Jeśli jednak uszkodzeniu ulegnie duża liczba elementów na znacznym obszarze następuje pozbawienie zasilania sporego terenu. Wówczas zachodzi konieczność uruchomienia pomocy zewnętrznej i podjęcia działań kryzysowych (m.in. powołanie sztabu kryzysowego, pomoc dla ludności, powołanie zespołów odbudowy awaryjnej, stworzenie zaplecza logistycznego w tym linii zapasowych). Taka awaria dotknęła także Polskę. W nocy z 7 na 8 kwietnia wystąpiły silne wiatry i obfite opady mokrego śniegu, który osadził się na przewodach linii energetycznych, przekraczając co najmniej o kilkadziesiąt procent zakładane normy katastrofalne. W efekcie ponad 650 tys mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na prawie dobę w przypadku Szczecina i ponad 32 godziny w przypadku mniejszych miejscowości została odcięta od dostaw energii elektrycznej. Po 10 latach, które upłynęły od tzw. Blackoutu pojawia się pytanie czy ryzyko wystąpienia ponownej awarii systemu w Szczecinie i okolicach jest możliwe? W artykule podjęta została próba odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akty prawne i dokumenty
2.EU Coal Regions: Opportunities and Challenges Ahead. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
3.Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. Szczecin, 2010.
4.Raport Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. Szczecin: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 2008.
5.Ustawa z 10.04.1997 Prawo energetyczne. Dz.U. 1997, nr 54, ze zm.
6.Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590.
7.Opracowania
8.Bartodziej, Gerhard, Michał Tomaszewski. „Problem dużych awarii systemu elektroenergetycznego”. Nowa Energia 6 (2008): 14–19.
9.Bobrowski, Witold. „Awarie w elektroenergetyce”. Elektro.info 6 (2008).
10.DellaValle, Nives. „People’s Decisions Matter: Understanding and Addressing Energy Poverty with Behavioral Economics”. Energy and Buildings 204 (2019): 1–8.
11.Kmak, Jarosław, Wiesław Nowak, Waldemar Szpyra, Rafał Tarko. „Modelowanie obciążalności prądowej przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych”. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 57 (2007): 47–50.
12.Kochanek, Ewelina. Podstawy bezpieczeństwa państwa. Szczecin: Minerwa, 2014.
13.Mahdavian, Farnaz, Stephen Platt, Marcus Wiens, Miriam Klein, Frank Schultmann. „Communication Blackouts in Power Outages: Findings from Scenario Exercises in Germany and France”. International Journal of Disaster Risk Reduction 46 (2020): 1–12.
14.Sroka, Krzysztof, Daria Złotecka. „The Risk of Large Blackout Failures in Power Systems”. Archives of Electrical Engineering 68 (2019): 411–426.
15.Woliński, Krzysztof. „Awarie energetyczne w Europie”. Wiadomości Elektrotechniczne 3 (2004).
16.Zhai, Chao, Hung D. Nguyen, Gaoxi Xiao. „A Robust Optimization for Protecting Power Systems against Cascading Blackouts”. Electric Power Systems Research 189 (2020).
17.Źródła internetowe
18.10. rocznica największej awarii energetycznej w Polsce. Dostęp 1.12.2018. www.kierunekenergetyka.pl/artykul,54748,10-rocznica-najwiekszej-awarii-energetycznej-w-polsce.html.
19.Potężna awaria w Szczecinie – jedna linia już działa, miasto będzie miało prąd. Dostęp 14.11.2018. https://wiadomosci.wp.pl.
20.Proinwestycje.pl. Dostęp 14.11.2018. http://www.proinwestycje.pl/prezentacje/bezpieczenstwometropolii/szczecinkatastrofaenergetyczna.pdf.