Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 11-12 1962
Voprosy ekspluatacji i ekonomiki morskogo transporta

Autorzy: J.B. Kantorović
Rok wydania:1962
Liczba stron:4 (96-99)