Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1962
Osadnictwo wiejskie na terenie powiatu koszalińskiego w latach 1945-1947

Autorzy: Witold Swędrowski
Rok wydania:1962
Liczba stron:14 (34-47)