Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 11-12 1959
Polscy robotnicy sezonowi w powiecie łobeskim w latach 1919-1959

Autorzy: Anna Poniatowska
Rok wydania:1959
Liczba stron:22 (51-72)