Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 6-7 1959
Szczecińska plastyka w latach 1957-1958

Rok wydania:1959
Liczba stron:7 (115-121)
Autorzy: Józef Bursewicz