Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4-5 1959
Terenowe organy administracji morskiej

Autorzy: Zygmunt Stefanowicz
Rok wydania:1959
Liczba stron:4 (139-142)