Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 4-5 1958
Wystąpienia dyskusyjne na sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe w dniu 21.11.1958 r. poświęconej Kamieniowi Pomorskiemu

Rok wydania:1958
Liczba stron:6 (139-144)
Autorzy: Józef Pasternak