Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3-4 1985
Ogólne prawidłowości kształtowania się cen na współczesnym rynku międzynarodowym

Autorzy: Jerzy Dudziński
Rok wydania:1985
Liczba stron:7 (171-177)